Psychotesty dla kierowców

Psychotesty dla kierowcy – jak wyglądają i kto im podlega?

Badaniom psychologicznym podlega każdy kierowca zawodowy, operator maszyn, kierowca taksówki czy pojazdu uprzywilejowanego. Warunkiem otrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami ciężarowymi czy taksówkami jest właśnie przejście psychotestów. Jak wyglądają psychologiczne badania kierowców i jakie jest ich zastosowanie?

Do czego służą psychotesty i gdzie można je prowadzić?

Psychotesty dla kierowcy mają za zadanie określenie, jak kierowca zachowuje się w poszczególnych sytuacjach, które mogą spotkać go w czasie pracy, jakie są jego zdolności intelektualne i motoryczne oraz reakcja jego wzroku na zmieniające się dynamicznie warunki. Wszystko to pozwala na zapewnienie najwyższego możliwego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzenie psychotestów możliwe jest jedynie w specjalistycznych ośrodkach psychologicznych, które prowadzi między innymi psycholog Skierniewice (BESTO Ośrodek Usług Psychologicznych) . Ośrodki te muszą być zarejestrowane przez marszałka województwa.

Przebieg psychotestów dla kierowców

Psychotesty podzielone są na kilka etapów, z których czas trwania większości uzależniony jest tempa pracy osoby badanej. Najpierw potencjalny kierowca otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz, w którym odpowiada na pytania związane z rozmaitymi sytuacjami. Ma to na celu ocenę zachowania kierowcy, którego sytuacje te mogą spotkać. Następnie psycholog prowadzi rozmowę z osobą badaną, w czasie której również pozyskuje przemyślenia badanego na temat różnych możliwych zdarzeń. Gdy rozmowa się zakończy, dochodzi do oceny stopnia uwagi badanego oraz jego zdolności intelektualnych. W kolejnym badaniu psycholog odgrywa już mniejszą rolę, a większą odgrywa specjalistyczny sprzęt zdolny do dokładnego pomiaru czasu reakcji czy zdolności do odpowiedniego szacowania przez kierowcę odległości i prędkości innych pojazdów. Ważne jest, by w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przebiegiem badania, zadawać pytania psychologowi. Pozwoli to na sprawniejszy ich przebieg i zwiększy wiarygodność testu. Gdy już wspomniane etapy zostaną zakończone, psycholog przejdzie do podsumowania, w czasie którego objaśni kierowcy uzyskane przez niego wyniki i pomoże w ich interpretacji.

Ile trwa test i czy trzeba się do niego przygotować?

Czas trwania testu jest ściśle uzależniony od współpracy osoby badanej. Zwykle zamyka się on w przedziale od 1 do 2 godzin. Jeśli chodzi o przygotowanie, ważny z punktu widzenia chociażby badania czasu reakcji jest dobry sen i wypoczynek. Warto pamiętać, że sen trwający poniżej 6 godzin powoduje znaczne upośledzenie czasu reakcji kierowcy i może również wpłynąć negatywnie na zdolności adaptacyjne wzroku. Oprócz tego, psychotesty dla kierowcy nie wymagają żadnego przygotowania. Nie są one testem mającym sprawdzić wiedzę i umiejętności badanego, a jedynie indywidualne reakcje jego organizmu mieszczące się w zakresie szerokiej normy. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o strój, chociaż powinien być on wygodny, a najlepiej sprawdzi się zakryte obuwie – klapki najlepiej zostawić więc w domu.

Podsumowując, należy pamiętać, że:

  • testy psychologiczne mogą odbywać się jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach psychologicznych
  • są one skierowane dla kierowców zawodowych lub innych osób posiadających skierowanie na badania psychologiczne
  • psychotesty nie wymagają żadnego przygotowania ze strony badanego
  • czas trwania psychotestów zazwyczaj nie przekroczy 2 godzin

w czasie testu sprawdzane będzie zachowanie kierowcy w różnych sytuacjach, jego zdolności psychomotoryczne i reakcja wzroku na światło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *