Czym na co dzień zajmuje się architekt?

Zawód architekta ma historię tak długą, jak budownictwo. Choć nie od początku był tak nazywany, architekt był osobą zajmującą się tworzeniem planów oraz realizacją budynków, budowli i całych miast. Podobnie jest i dzisiaj. Architekt obecnie tworzy projekty domów, budynków wielorodzinnych i całych osiedli, a także obiektów usługowych, zarówno publicznych, jak prywatnych – szkół, szpitali czy biurowców. Często jego praca wykracza poza skalę jednego budynku, obejmując zagadnienia urbanistyczne, takie jak projekty przestrzeni miejskich lub krajobrazowych.

Praca architekta na co dzień

Architekt pracować może indywidualnie lub jako członek większego biura architektonicznego. Niezależnie od tego zawsze musi koordynować pracę projektantów innych branż: konstrukcyjnej, drogowej czy instalacyjnych. Jego praca zaczyna się od spotkania z klientem i rozmowy, która jest kluczowa dla stworzenia autorskiego projektu. Tutaj ogromne znaczenie ma to, czy klient umie sprecyzować swoje oczekiwania, albowiem pierwszym elementem projektu jest program, czyli zbiór wymagań, jakie będzie musiał spełnić przyszły budynek. Oczywiście architekt pomaga w stworzeniu programu. Kolejnym krokiem jest ustalenie czy możliwości finansowe klienta, a także uwarunkowania lokalne i prawne, pozwolą na zrealizowanie wszystkich założeń. Niekiedy konieczne jest naniesienie do projektu poprawek, tak aby budżet nie został przekroczony, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez użytkowników oraz obowiązujące przepisy.

Podstawowym narzędziem pracy architekta jest rysunek – szkice, plany budynków, tworzone najczęściej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Jednak nawet w dobie wszechobecnej technologii i komputerów, architekt nie rozstaje się kartką, kalką, ołówkiem czy flamastrem – narzędziami, które pozwalają tworzyć swobodne szkice, ułatwiają szybkie przelanie myśli na papier. Przed przystąpieniem do budowy zarówno architekt, jak i klient dany projekt muszą zaakceptować. Czasami konieczne okazują się pewne korekty. W czasie samej budowy architekt kontroluje czy prace są realizowane w sposób prawidłowy. Tym samym w pewien sposób  reprezentuje on klienta. W razie potrzeby reaguje na nieprawidłowości. Wszystko po to, aby efekt końcowy był zgodny z oczekiwaniami.

Jak pracuje dobry architekt?

Dobry architekt musi posiadać wyobraźnię przestrzenną oraz zmysł artystyczny. Dzięki temu projekty, które tworzy są nie tylko bezpieczne i funkcjonalne, ale i estetyczne pod względem designu. Nie bez powodu wielu osobom zawód architekta kojarzy się z pracą stricte twórczą, artystyczną. Warto jednak pamiętać, że niezwykle istotna w tym przypadku jest również wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk ścisłych m.in. statyki, fizyki budowli czy materiałoznawstwa.

W Polsce architekt, aby wykonywać zawód, musi w pierwszej kolejności zdobyć stosowne wykształcenie wyższe. Obecnie kształcenie na kierunku architektura odbywa się na wielu polskich uczelniach, zarówno państwowych politechnikach jak i w placówkach prywatnych. Po ukończeniu pierwszego stopnia przyznawany jest tytuł zawodowy inżynier architekt. Dopiero po ukończeniu dyplomu drugiego stopnia studiów można tytułować się „magister inżynier architekt”. To jednak dopiero początek edukacji zawodowej architekta. Po studiach, a często już w ich trakcie, zaczyna się obowiązkowa praktyka zawodowa, polegająca na pracy w biurze projektowym w charakterze asystenta projektanta. Konieczne jest również odbycie praktycznej nauki na budowie jako asystent kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbycie i udokumentowanie praktyki jest wymagane do przystąpienia do egzaminu państwowego, którego zaliczenie nadaje architektowi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Aby móc wykonywać zawód architekta w świetle polskiego prawa konieczna jest przynależność do Samorządu Zawodowego Architektów oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

Z czystym sumieniem polecamy Architekci Śląsk: Tychy – Plan Architekci – ul. Sienkiewicza 5 – 43-100 Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *